Wednesday, May 13, 2009

爱你一万年

主唱 填词:刘德华
作曲:giorgio moroden 刘德华 陈德建


地球自转一次是一天
那是代表多想你一天
真善美的爱恋
没有极限也没有缺陷
地球公转一次是一年
那是代表多爱你一年
恒久的地平线
和我的心永不改变
爱你一万年
爱你经得起考验
飞越了时间的局限
拉近了地域的平面
紧紧的相连
紧紧相连
music
有了你的出现
占据了一切我的视线
我爱你一万年dì qiú zì zhuǎn yí cì shì yī tiān
nà shì dài biǎo duō xiǎng nǐ yī tiān
zhēn shàn měi de ài liàn
méi yǒu jí xiàn yě méi yǒu quē xiàn
dì qiú gōng zhuǎn yí cì shì yì nián
nà shì dài biǎo duō ài nǐ yì nián
héng jiǔ de dì píng xiàn
hé wǒ de xīn yǒng bù gǎi biàn
ài nǐ yí wàn nián
ài nǐ jīng dé qǐ kǎo yàn
fēi yuè le shí jiān de jú xiàn
lā jìn le dì yù de píng miàn
jǐn jǐn de xiāng lián
jǐn jǐn xiāng lián
music
yǒu le nǐ de chū xiàn
zhàn jù le yí qiè wǒ de shì xiàn
wǒ ài nǐ yí wàn nián

terjemahan kasar...

Seputaran bumi sehari pun berlalu
Menandakan sehari lagi merindukanmu
Sepotang jalinan kasih yang baik dan indah
Tanpa batas dan tiada cacat

Seputaran bumi setahun pun berlalu
Menandakan setahun lagi mencintaimu
Cakrawala bumi yang abadi
Dan hatiku selamaya takan berubah
Mencintaimu selamanya (sepuluh ribu tahun)
Mencintaimu sampai batas ujian
Menerobos waktu yang berlalu
Meraih erat di permukaan bumi yang datar
Erat-erat saling terhubung
Erat bersama

Adanya engkau didampingku
Menjadi tumpuan semua perhatianku
Aku mencintaimu selamanya...

No comments:

Post a Comment